Nowy sprzęt sportowy dzięki Gminie Środa Wlkp.

kw. 28, 2023

Nowymi piłkami zaczniemy zajęcia na świeżym powietrzu.
Dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy Środa Wlkp. w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Środa Wlkp. na rok 2023, zakupiony został nowy sprzęt sportowy w tym piłki do piłki nożnej marki Erima oraz drobny sprzęt sportowy niezbędny do przeprowadzenia zajęć piłkarskich m.in. płotki, pachołki, stożki itp.